Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, kuinka KunnonMuutto Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja yrityksen palveluihin liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: KunnonMuutto Oy

Y-tunnus: 2960138-7

Osoite: Harkkoraudantie 10 00700 HELSINKI

Puhelin: +358 400199627

Sähköposti: toimisto@kunnonmuutto.fi

2. Rekisteröidyt

  • Tarjouspyynnön täyttäneet henkilöt
  • Palvelumme tilaavat asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista toimintamme harjoittamista varten Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty tarjouspyyntölomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekiste.röity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus (vain jos asiakas haluaa luottoa)
  • Tarjouspyyntölomakkeessa pyydetyt tiedot
  • Evästeiden avulla kerätyt tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti häneltä itseltään.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja viisi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Tietojen säilytystarve vaihtelee riippuen siitä, mistä henkilötiedosta on kyse. Poistamme henkilötunnuksen sen jälkeen, kun lasku on maksettu.

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme luovuta tietoja pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Sivustomme sisältää linkkejä myös toisille sivustoille. Emme ota vastuuta toisten sivustojen yksityisyyskäytännöistä. Luovutamme yhteystietoja tarvittaessa yhteistyökumppaneillemme, mikäli asiakkaan tilaama palvelu sen vaatii.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee KunnonMuutto Oy:n asiakaspalvelusta vastaavat työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella.
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisteri sijaitsee palvelimella toimistossa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista kotisivuillamme.

Etkö löydä etsimääsi? Jätä meille yhteydenottopyyntö!