Toimitusehdot

Ulkomaanmuutot ja -kuljetukset sekä välivarastointi

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan muutto- ja kuljetuspalvelu KunnonMuutto Oy:n tuottamiin palveluihin asiakkaalle Suomen ulkopuolella.

 

2. Palvelut ja työsuoritukset

   2.1 Toimeksiannot

- Toimeksiannoiksi luetaan kaikki ne työsuoritukset, jossa KunnonMuutto Oy tai KunnonMuutto Oy:n alihankkija on toimittanut asiakkaalle kuljetus/muuttopalveluita tai muuttomateriaaleja.

   2.2 Toimeksiannon peruuttaminen

- Ulkomaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 12vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten KunnonMuutto Oy:llä on oikeus laskuttaa sovitusta työstä 30% vastaava korvaus.

   2.3 Ylivoimainen este ( Force majeure )

-  KunnonMuutto Oy:n tulee viipymättä ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä.

- Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä KunnonMuutto Oy:n luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työsuorituksesta. KunnonMuutto Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

   2.4 Mikäli työsuoritus poikkeaa merkittävästi tilauksesta, joka on kirjallisesti tai suullisesti sovittu, esim. tavaramäärä on ilmoitettua suurempi tai että asiakas teettää tilauksen ulkopuolisia töitä, on KunnonMuutto Oy:llä oikeus veloittaa näistä töistä erikseen tai kieltäytyä tekemästä tilauksen ulkopuolisia töitä.

   2.5 KunnonMuutto Oy ei ole velvollinen tekemään kalusteiden purku- /kokoamistöitä, sähkö- sekä putkitöitä ( esim. valaisinten/pesukoneiden irrotus/asennus ) mikäli näin ei ole erikseen sovittu.

   2.6 Kassakaappien, pianojen sekä muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot tulee aina sopia KunnonMuutto Oy:n kanssa erikseen.

 

3. Reklamaatiot ja korvausvastuut

   3.1 Mikäli KunnonMuutto Oy:n suorittaman työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio KunnonMuutto Oy:lle 14vrk kuluessa. Ellei näin toimita, on KunnonMuutto Oy vastuusta vapaa.

   3.2 Asiakkaan on selkeästi pystyttävä todentamaan tapahtunut vahinko, joka on johtanut

tavaroiden tai muun omaisuuden vaurioitumiseen. Ellei näin toimita, on KunnonMuutto Oy vastuusta vapaa.

   3.3 KunnonMuutto Oy:n kaikkiin kuljetuksiin sisältyy Tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetusvastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen korvaus on enimmillään 20€/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa tavaran kokonaispainosta puuttuvaan/vahingoittunutta kiloa kohti. (SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä) Asiakas voi parantaa vakuutusturvaa ottamalla erillisen kuljetusvakuutuksen. 

   3.4 KunnonMuutto Oy:n korvausvastuuseen eivät sisälly elektroniset vahinkotapahtumat esim. tietokoneohjelmien/tiedostojen tuhoutumiset, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta esim. väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

   3.5. KunnonMuutto Oy:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli vahingon voidaan osoittaa syntyneen seuraavista seikoista:

- Siirrettävä irtaimisto tai tilat joissa työskennellään eivät ole asianmukaisesti pakattu/suojattu. Pakkaus/suojaus ovat asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

- Elektroniseen laitteeseen ei ole toimeksiannon aikana syntynyt selviä ulkoisia vaurioita.

- Siirrettävä irtaimisto on erityisen herkkä lämpötilan/kosteuspitoisuuden vaihteluille, esim. kasvit.

- Kuljetettavan irtaimiston huono kunto tai virheellinen kokoaminen ei mahdollista sen siirtämistä normaaleilla työmenetelmillä.

   3.6 KunnonMuutto Oy:n korvausvastuu ei koske vaurioituneen tavaran tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

 

4. Varastointipalvelut

   4.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne varastointitapahtumat, joissa KunnonMuutto Oy ja asiakas ovat sopineet tavaroiden varastoinnista KunnonMuutto Oy:n tiloissa.

   4.2 KunnonMuutto Oy:n varastossa ei saa varastoida ilman erillistä sopimusta:  vaarallisia tai haitallisia aineita, lämpötilanvaihteluille herkkiä tavaroita, esim. kasvit, herkät taideteokset.

   4.3 Mikäli laskutettu varastovuokra on ollut maksamatta yli kuukauden, on KunnonMuutto Oyllä oikeus päättää varastointisopimus.

   4.4 KunnonMuutto Oy:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli varastointimaksuja on maksamatta. Mikäli varastointimaksuja ei saada asiakkaalta perittyä, on KunnonMuutto Oy:llä oikeus myydä noutamatta jätetyt tavarat.

 

5. Laskutusehdot

   5.1 Varastointipalvelut laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan.

   5.2 Mikäli sovittuun työsuoritukseen sisältyy välivarastointia, tulee vähintään 50% muuttolaskusta suorittaa välittömästi välivarastoinnin alettua. 

   5.3 KunnonMuuton laskutus perustuu Suomen ulkopuolella tapahtuvissa ja ulkopuolelle suuntautuvissa muutoissa aina asiakkaan tavaroiden tilavuuteen ja painoon sekä tilattuihin lisäpalveluihin ellei toisin sovita asiakkaan ja KunnonMuutto Oy:n edustajan kanssa.

   5.4 Työsuorituksen oletettava loppusumma veloitetaan aina puoliksi ennen työsuoritusta. KunnonMuutto Oylla ei ole velvollisuutta suorittaa työsuoritusta ennen kuin maksusuorite näkyy KunnonMuutto Oyn tilillä. Yritysasiakkailla maksu laskutetaan työsuoritteen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko noudattaa Suomen pankin vahvistamaa sen hetkistä viivästyskorkoa.

Jos tilaavalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on maksuhäiriömerkintä voi KunnonMuutto Oy vaatia työsuorituksesta etukäteismaksua koko muuton oletettavan loppusumman verran.

  • facebook-719085_1280 kopio
  • instagram
  • youtubelogo

helsinki